Fandom Forums - View Single Post - vietnamese
Thread: vietnamese
View Single Post
Old 05-07-2007, 05:41 AM   #269
wipioq
Genin
 
wipioq's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Age: 22
Posts: 94
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
wipioq is an unknown quantity at this point
Re: vietnamese

xem ra không có topic gì mới nên em muốn mọi người tự giới thiệu về bản thân và lý do các bạn biết nói tiếng Việt nhé, em bắt đầu trước vậy: em tên là Nguyễn Quang Đức, người Việt 100%, 15 tuổi, sống ở Hà Nội. Đến lượt các bạn. (Seems like there isn't any new topic on this thread so I want everyone to have some self-introduction and the reason why you know how to speak Vietnamese, I'll start first: my name is Nguyen Quang Duc, 100% Vietnamese, 15 years old, I'm living in Hanoi. Your turn)
__________________
wipioq is offline   Reply With Quote