Fandom Forums - View Single Post - shuriken fc
Thread: shuriken fc
View Single Post
Old 06-07-2006, 07:13 PM   #38
Nuerhachi Niru
Guest
 
Posts: n/a
Re: shuriken fc

the hokage who'd pwn kakashi and iruka in an shuriken battle though