For my fellow pinoys! - Fandom Forums
Fandom ForumsGo Back   Fandom Forums > Indepth Interests > Languages

Languages Here you can learn or chat in different languages.

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 11-21-2009, 09:59 AM   #1
loneman21
Academy Student
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
loneman21 is an unknown quantity at this point
For my fellow pinoys!

What if wala ng bukas? Magagawa pa kaya natin ang dapat nating gawin?

Kung maraming taong dakila na nabuhay noon di ba natin kayang maging dakila sa panahon natin?

Magpakatotoo ka kaibigan, ipagmalaki mo kung sino ka at ano ka, isang tunay na Filipinong Kristiano!

Wag nating gayahin ang ibang tao na nabuhay na mga tanga at stupido (mapagmataas, ilusyunado, mangmang at mga ipokrito)

Sila na nabubuhay sa kasalanan at kasamaan, ka immoralidad at kamunduan.

Wag mong ikalungkot na mahirap ka, may kapintasan, pagkukulang o matinding karamdaman at mga kabiguan.

Bagkus maging positibo ka at harapin ang mga pagsubok, “Stand for the Truth, Fight for the Right…”, tumayo sa tama at tumingin sa mga biyaya…

Nilikha ka ng Diyos (na Spiritu at Banal) ayon sa kalooban niya at para sa ikabubuti mo.

May dahilan ang lahat ng bagay at lahat ng to’ at may konskwensya lahat ng kabutihan at kasamaang gawa ng tao…

Ang buhay at kasaysayan, kapalaran ng bawat indibidual naayon sa pananampalataya at gagawin niyang hakbang.

Ituwid natin ang lahat ng ating pagkakamali noon at sa ngayon, yamang tayo ay nabubuhay sa kalayaang pumili (life is important and life is too short…)

Walang mangyayari kung tayo ay mananatili sa ganitong sitwasyon.

Gumising ka sa realidad at palayain ang sarili sa lahat ng pagkaalipin.

(Namatay si Hesus upang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay maligtas, Siya ang daan, katotohanan at ang buhay…)

Magkaisa para sa tunay na pagbabago para sa Diyos, para sa Bayan at para sa Kalikasan.

Na tayo bawat isa ay ganapin ang binigay sa ating mga mahahalagang tungkulin (mga dapat nating gawin).

“God created all w/ purpose, every human with full right to live according to his/her free will to choose, the normal life, simplicity, goodness without any corruption and oppression, to love, respect and to have discipline that must show to everyone…”

-James307 (By: Baptist Church, Pampanga, Philippines 2009, 11-19-09/8:00PM)
loneman21 is offline   Reply With Quote
 


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Fellow British, Or Overall Nice, People. Hello. :) lukeyyy Hello & Goodbye 4 11-10-2008 08:04 PM
Hello fellow Naruto lovers! MaFrog Hello & Goodbye 8 09-06-2008 12:49 PM
Hello Fellow Ninjas Kyuubi Kevin Hello & Goodbye 2 02-08-2008 03:31 PM
Hello my fellow Naruto fans Ino_Yamanaka Hall of Fail 1 11-10-2006 12:47 PM


All times are GMT -4. The time now is 09:49 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.