O ile nie zezwolono inaczej, teksty na stronach Fandomu („wiki”) podlegają licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 (CC-BY-SA).

Niektóre wiki wykorzystują licencję inną niż CC-BY-SA. Informacja o licencji tekstu na danej wiki znajduje się w oknie edycji danej wiki. Wiki nie mogą używać innej licencji niż CC-BY-SA bez pozwolenia od Wikia, Inc. W przypadkach gdy nie ma pozwolenia na użycie innej licencji, ma znaczenie licencja CC-BY-SA.

Edytowanie na Fandomie

Wiki korzystające z licencji CC-BY-SA

Aby propagować koncepcje wolnej kultury i swobodnej wymiany informacji, wszyscy użytkownicy edytujący wiki będące na licencji CC-BY-SA wyrażają zgodę na wolne rozpowszechnianie i wykorzystywanie ich wkładu w dowolnym celu, w tym także komercyjnym, w zgodzie z warunkami licencji CC-BY-SA. Takie wykorzystanie jest dozwolone wtedy, gdy autorstwo zostanie uznane a swoboda dalszego rozpowszechniania zagwarantowana także dla utworów pochodnych.

Edytując wiki będącą na licencji CC-BY-SA, wyrażasz zgodę na publikację modyfikowanego i tworzonego przez siebie tekstu na licencji CC-BY-SA.

Wiki korzystające z licencji CC-BY-NC

Jeśli edytujesz wiki będącą na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 (CC-BY-NC), wyrażasz zgodę na publikowanie Twojego wkładu na licencji CC-BY-NC z zastrzeżeniem warunku zwolnienia tego wkładu na użytek komercyjny, opisanego na dole tej sekcji.

Zwróć uwagę, że niektóre wiki podlegają wcześniejszej wersji licencji CC-BY-NC. Informacja ta jest uwidoczniona u dołu stron na odpowiednich wiki.

Edytując wiki będącą na licencji CC-BY-NC, wyrażasz zgodę na publikację modyfikowanego i tworzonego przez siebie tekstu na licencji CC-BY-NC, z zastrzeżeniem warunku zwolnienia tego wkładu na użytek komercyjny.

Wiki korzystające z licencji CC BY-NC-ND

Jeśli edytujesz wiki będącą na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 (CC-BY-NC-ND), wyrażasz zgodę na publikowanie Twojego wkładu na licencji CC-BY-NC-ND z zastrzeżeniem warunku zwolnienia tego wkładu na użytek komercyjny, opisanego na dole tej sekcji. Licencja CC-BY-NC-ND jest bardzo podobna do CC-BY-NC, z tą różnicą, że nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie oryginału.

Edytując wiki będącą na licencji CC-BY-NC-ND, wyrażasz zgodę na publikację modyfikowanego i tworzonego przez siebie tekstu na licencji CC-BY-NC-ND, z zastrzeżeniem warunku zwolnienia tego wkładu na użytek komercyjny.

Odstąpienie od ograniczenia

Jeśli edytujesz lub edytowałeś/edytowałaś wiki wykorzystującą licencję ograniczającą możliwość komercyjnego wykorzystania Twojego wkładu (taką jak CC-BY-NC lub CC-BY-NC-ND), odstępujesz od zasad tego ograniczenia w stosunku do wykorzystania wkładu i/lub jego utworów pochodnych przez Fandom.

Importowanie tekstu

Jeśli chcesz użyć tekstów, do których nie posiadasz praw autorskich, możesz to zrobić jedynie gdy pozyskałeś/pozyskałaś teksty te na zasadach kompatybilnych z zasadami licencjonowania panującymi na wiki, na której chcesz je wykorzystać. Ponadto nie możesz dodawać tekstów na wiki, na której zasady licencjonowania zawartości nie umożliwiają komercyjnego jej wykorzystania, chyba że posiadasz do nich prawa autorskie lub w inny sposób jesteś uprawniony/uprawniona aby zwolnić je z zasad ograniczających możliwość komercyjnego wykorzystania. Przykładowo, nie możesz dodawać zawartości do wiki, na której wykorzystywane są reguły CC-BY-NC nawet jeśli zawartość tą udostępniono Ci na licencji CC-BY-NC, chyba że masz prawo zwolnić ją z zasad ograniczających możliwość komercyjnego wykorzystania.

Jeśli importujesz teksty na kompatybilnej licencji wymagającej uznania autorstwa, musisz, w rozsądny sposób (w tym jeden ze sposobów opisanych poniżej), uznać oryginalne autorstwo. Tam gdzie uznanie autorstwa najczęściej występuje w historii strony (jak w przypadku kopiowania stron wewnątrz Fandomu), wystarczającym jest uznać autorstwo w opisie zmian, który zapisywany jest w historii artykułu podczas importowania tekstu.

Uznanie autorstwa

Jako edytor zgadzasz się się na to, że jeden z poniżej wymienionych sposobów uznania autorstwa wyczerpuje wymogi zasad licencjonowania zawartości na wiki, na której dokonujesz edycji:

  • Uznanie autorstwa poprzez link (tam gdzie to możliwe) lub adres URL do stron lub strony, na której dokonałeś/dokonałaś edycji.
  • Uznanie autorstwa poprzez link (tam gdzie to możliwe) lub adres URL alternatywnej, stabilnej kopii oryginału, która jest publiczne dostępna, zgodna z licencją i która zapewnia uznanie autorstwa w równorzędny sposób.
  • Uznanie autorstwa poprzez listę autorów strony. Listy autorów mogą zostać zmodyfikowane aby wykluczyć bardzo małe lub nieistotne edycje.

Pliki inne niż tekstowe

Obrazy znajdujące się w domenie publicznej lub dostępne na jednej z wolnych licencji są preferowane na Fandomie.

Nie należy zakładać, że pliki inne niż tekstowe udostępniono na takich samych zasadach licencjonowania jak tekst. Odwiedź stronę konkretnego pliku aby dowiedzieć się więcej o zasadach, na których jest wykorzystywany na danej wiki.

Przysyłając pliki na Fandom, powinieneś oznaczyć pochodzenie pliku, jego autora lub autorów i stan prawny, tam gdzie to konieczne. Społeczności poszczególnych wiki mogą rozwinąć wymogi dotyczące przesyłania plików.

Wykorzystanie zawartości Fandomu

Każda wiki zawiera informacje dotyczące licencji, na jakiej opublikowane zostały teksty. Jest Twoją odpowiedzialnością aby zrozumieć i stosować się do zasad licencjonowania. Teksty z zewnętrznych źródeł mogą posiadać dodatkowe wymogi dotyczące uznania autorstwa ponad to, co zostało opisane na tej stronie.

Wykorzystując teksty pochodzące ze stron Fandomu będące na jednej z licencji Creative Commons, musisz uznać autorstwo oryginalnego autora/autorów na jeden ze sposobów opisanych w sekcji “Uznanie autorstwa”.

Przykład uznania autorstwa przy wykorzystaniu tekstów pochodzących z Fandomu:

Ta strona zawiera treści pochodzące z artykułu znajdującego się na Śródziemie Wiki na Fandomie i opublikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach.

Zasady dotycząc licencjonowania nie dotyczą zawartości spoza wiki, jak na przykład treści e-maili, dyskusji na kanałach IRC lub zewnętrznych forach, o ile nie zaznaczono inaczej.

Tłumaczenia

Tych zasad licencjonowania nie należy modyfikować. Jeśli pomiędzy wersją oryginalną a jednym z dostępnych tłumaczeń występują różnice, wiążąca jest wersja angielska. Linki do pozostałych wersji językowych znajdują się powyżej.


Te zasady oparte są na zasadach innej organizacji; Fundacji Wikimedia i wykorzystywane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach (zobacz autorów).