Data wejścia w życie: 27 stycznia 2020 r.

Fandom, Inc. (“Fandom“, “my“, “nas” i “nasz“) to dom, w którym można odkrywać, uczestniczyć i świętować świat popkultury. Nasza Polityka Prywatności (“Polityka Prywatności“) ma na celu pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy twoje dane osobowe oraz pomóc w korzystaniu z przysługujących tobie praw do prywatności.

Wersją oryginalną i obowiązującą w sensie prawnym jest wersja w języku angielskim. Wszystkie tłumaczenia niniejszej Umowy na inne języki służą wyłącznie wygodzie stron i nie mają wpływu na brzmienie ani sposób realizacji niniejszej Umowy.

ZAKRES

Fandom, Inc. jest spółką zarejestrowaną w stanie Delaware, USA (numer korporacyjny C2935209), której siedziba mieści się przy 130 Sutter Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94104 i jest administratorem danych osobowych, które zbieramy od użytkowników w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych przez nas w ramach naszej działalności, w tym na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych oraz w powiązanych z nimi ofertach online i offline (łącznie zwanych “Usługami“). Usługi obejmują strony internetowe fandom.com, wikia.com i wikia.org oraz odpowiednie subdomeny, a także aplikacje mobilne dostarczane pod marką Fandom. Usługi obejmują również aplikację mobilną D&D Beyond oraz strony internetowe pod adresami dndbeyond.com, futhead.com, gamepedia.com, muthead.com, playbook.gg i strawpoll.me.

Szanujemy twoje prawo do prywatności. Naszym ogólnym celem jest zapewnienie, że nasze gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych jest adekwatne do świadczenia Usług dla naszych użytkowników i jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY

Kategorie zbieranych przez nas danych osobowych zależą od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych Usług, oraz od wymogów obowiązującego prawa. Odwiedzający to ludzie, którzy mają dostęp do Usług. Wśród Odwiedzających znajdują się Użytkownicy Zarejestrowani, którzy uzyskują dostęp do Usług za pośrednictwem swoich kont oraz Użytkownicy Niezarejestrowani, którzy uzyskują dostęp do Usług bez korzystania z konta. Zdajemy sobie sprawę, że większość Odwiedzających to Użytkownicy Niezarejestrowani.

Nie musisz być Zarejestrowanym Użytkownikiem, aby uzyskać dostęp do większości informacji w Usługach. Bycie Zarejestrowanym Użytkownikiem jest wymagane tylko w przypadku niektórych działań, takich jak tworzenie, zarządzanie lub administrowanie społecznością Fandomu, wnoszenie wkładu do społeczności Fandomu, który nie pozwala na wniesienie wkładu przez użytkowników niezarejestrowanych, przedstawianie komentarzy na temat innych treści w Usługach lub uczestnictwo w forum czatu. Ponadto, aby móc przeglądać pewne treści w naszych aplikacjach mobilnych, należy być zarejestrowanym użytkownikiem.

Informacje, które nam dostarczasz

Tworzenie konta. Podczas zakładania konta w Usługach, aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem, zbieramy informacje takie jak nazwa użytkownika i hasło, ważny adres e-mail oraz data urodzenia. Użytkownik może opcjonalnie podać nam dodatkowe informacje, w tym swoje imię i nazwisko, płeć oraz zainteresowania i hobby. Niektóre witryny i aplikacje w ramach Usług mogą wymagać podania dodatkowych informacji, takich jak adres pocztowy, numer telefonu i informacje dotyczące płatności. Informacje podane przy zakładaniu konta określane są jako “Dane rejestracyjne“.

Odwiedzający. Zbieramy informacje podawane przez użytkownika podczas modyfikowania zawartości strony w Usługach (np. dokonywania edycji, wgrywania zdjęć itp.). Twoja nazwa użytkownika lub inny wskaźnik, że podałeś te informacje, jest pozostawiony na karcie historii powiązanej z edytowaną stroną lub odpowiednią stroną specjalną/obrazkową, w linku ostatnich zmian oraz w twoich wpisach użytkowników. Zbieramy również informacje podawane przez użytkownika podczas wysyłania, zakupu, przeglądania lub pobierania określonych treści lub produktów z Usług. Ponadto, aplikacja mobilna Fandom prosi o wskazanie społeczności, którymi jesteś szczególnie zainteresowany. Nazywamy te informacje zebrane od Odwiedzających określeniem “Dane Gościa“.

Informacje o płatności. Korzystając z usług można zakupić przedmioty cyfrowe lub inne towary. Do przetwarzania płatności w ramach Usług korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Możemy otrzymywać informacje związane z informacjami dotyczącymi płatności, takie jak adres rozliczeniowy i informacje o transakcji, ale nie przechowujemy bezpośrednio informacji o płatności w ramach Usług.

Twoja komunikacja z nami. Zbieramy od Państwa dane osobowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny, gdy proszą Państwo o informacje na temat naszych Usług, rejestrują się w celu otrzymywania naszych biuletynów, zwracają się do wsparcia klienta lub pomocy technicznej, lub w inny sposób komunikują się z nami.

Ankiety. Możemy skontaktować się z Tobą w celu wzięcia udziału w ankietach. Jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji, które mogą zawierać dane osobowe.

Funkcje interaktywne. Oferujemy interaktywne funkcje, takie jak fora, blogi, czaty i komunikatory oraz strony mediów społecznościowych. My i inne osoby korzystające z naszych Usług mogą gromadzić informacje przekazywane lub udostępniane przez Państwa za pośrednictwem tych interaktywnych funkcji. Wszelkie treści udostępniane za pośrednictwem publicznych sekcji tych funkcji będą traktowane jako “publiczne” i nie podlegają ochronie prywatności, o której mowa w niniejszym dokumencie. Korzystając z tych interaktywnych funkcji, przyjmujesz na siebie ryzyko, że podane przez Ciebie dane osobowe mogą być oglądane i wykorzystywane przez strony trzecie dla ich własnych celów.

Rejestracja do udziału w loteriach lub konkursach. Możemy prowadzić loterie i konkursy. Podane przez Ciebie dane kontaktowe mogą być wykorzystane do informowania Cię o loteriach lub konkursach oraz do innych celów promocyjnych, marketingowych i biznesowych, jeśli jest to dozwolone przez prawo. W niektórych jurysdykcjach jesteśmy zobowiązani do publicznego udostępniania informacji o zwycięzcach.

Konferencje, Targi i Inne Wydarzenia. Możemy brać udział w konferencjach, targach i innych wydarzeniach, podczas których zbieramy dane osobowe od osób, które mają kontakt lub wyrażają zainteresowanie Usługami. Jeśli przekażą nam Państwo jakiekolwiek informacje podczas jednego z tych wydarzeń, wykorzystamy je do celów, dla których zostały one zebrane.

Rozwój biznesu i Partnerstwa strategiczne. Możemy gromadzić dane osobowe od osób fizycznych i stron trzecich w celu oceny i realizacji potencjalnych możliwości biznesowych.

Podania o pracę. Możemy zamieszczać oferty pracy i możliwości zatrudnienia w Usługach. Jeśli odpowiesz na jedno z tych ogłoszeń, składając do nas swoje podanie, CV i/lub list motywacyjny, będziemy zbierać i przetwarzać zawarte w nim informacje, aby ocenić twoje przydatność, uzdolnienia, umiejętności i kwalifikacje do zatrudnienia.

Informacje zbierane automatycznie

Automatyczne zbieranie danych. Niektóre informacje mogą być zbierane automatycznie podczas korzystania z Usług. Informacje te mogą obejmować adres protokołu internetowego (IP) użytkownika, ustawienia użytkownika, adres MAC, identyfikatory plików cookie, operatora telefonii komórkowej, reklamy mobilne i inne unikalne identyfikatory, szczegóły dotyczące przeglądarki, systemu operacyjnego lub urządzenia, informacje o lokalizacji (w tym informacje o lokalizacji na podstawie adresu IP użytkownika), dostawcę usług internetowych, strony internetowe, które użytkownik odwiedza przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania z Usług, informacje o klikanych przez niego linkach, informacje o sposobie interakcji z Usługami, w tym o częstotliwości i czasie trwania jego aktywności, zapytania o wyszukiwanie przesyłane w ramach Usług oraz inne informacje o sposobie korzystania z Usług. Gromadzone przez nas informacje mogą być powiązane z kontami i urządzeniami.

Ciasteczka, znaczniki pikselowe/web Beacony i informacje analityczne. Zarówno my, jak i strony trzecie, które dostarczają treści, reklamy lub inne funkcje Usług, możemy używać ciasteczek, znaczników pikselowych, lokalnych pamięci masowych i innych technologii (“Technologie”) w celu automatycznego gromadzenia informacji za pośrednictwem Usług. Technologie to przede wszystkim małe pliki danych umieszczane na urządzeniach użytkownika, które umożliwiają nam i naszym partnerom zapisywanie pewnych informacji za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza lub wchodzi w interakcję z naszymi Usługami.

 • Ciasteczka. Ciasteczka to małe pliki tekstowe umieszczane w przeglądarkach urządzeń w celu zapisania ich preferencji. Większość przeglądarek pozwala na blokowanie i usuwanie plików cookie. Jednakże, jeśli to zrobisz, Usługi mogą nie działać prawidłowo.
 • Znaczniki pikselowe/web Beacony. Znacznik pikselowy (znany również jako web beacon) jest fragmentem kodu wbudowanym w Usługi, który zbiera informacje o zaangażowaniu w Usługi. Użycie znacznika pikselowego pozwala nam na przykład odnotować, że użytkownik odwiedził konkretną stronę internetową lub kliknął w konkretną reklamę. Możemy również umieszczać beacony webowe w wiadomościach e-mail, aby zrozumieć, czy wiadomości zostały otwarte, czy podjęte zostały na ich podstawie działania lub czy zostały przekazane.
 • Ciasteczka Flash. W pewnych sytuacjach możemy używać programu Adobe Flash Player do dostarczania specjalnej zawartości, takiej jak klipy wideo lub animacje. W celu poprawy komfortu użytkowania, Lokalne Obiekty Współdzielone (powszechnie znane jako “Ciasteczka Flash”) są wykorzystywane do dostarczania funkcji takich jak zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika. Ciasteczka Flash są przechowywane na Twoim urządzeniu, ale są one zarządzane za pomocą innego interfejsu niż ten, który udostępnia Twoja przeglądarka internetowa. Oznacza to, że nie jest możliwe zarządzanie ciasteczkami Flash na poziomie przeglądarki, w taki sam sposób, w jaki zarządzałbyś ciasteczkami. Zamiast tego można uzyskać dostęp do swoich narzędzi do zarządzania Flash bezpośrednio ze strony internetowej Adobe. Na stronie internetowej Adobe znajdują się obszerne informacje na temat sposobu usuwania lub wyłączania ciasteczek Flash. Należy pamiętać, że jeśli wyłączysz lub odrzucisz ciasteczka Flash dla Usług, możesz nie mieć dostępu do niektórych funkcji, takich jak treści wideo lub usług, które wymagają logowania się.

Analityka. Firma może korzystać z Google Analytics, Quantcast, comScore i innych dostawców usług w celu gromadzenia i przetwarzania informacji analitycznych dotyczących Usług. Google Analytics używa ciasteczek, aby pomóc nam w analizie ruchu i informowaniu o ulepszeniach Usług. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/partners/. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i przetwarzania przez Google danych generowanych w wyniku korzystania z Usług, wchodząc na stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Quantcast i comScore gromadzą informacje o liczbie osób odwiedzających nasze Usługi i na tej podstawie ekstrapolują badania rynku.  Więcej informacji na temat Quantcast można znaleźć na stronie www.quantcast.com/docs/privacy. Aby uzyskać więcej informacji na temat comScore, odwiedź https://www.comscore.com/About/Privacy-Policy.

Informacje z innych źródeł

Możemy uzyskiwać informacje o użytkowniku z innych źródeł, w tym za pośrednictwem usług i organizacji stron trzecich w celu uzupełnienia informacji dostarczonych przez użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług za pośrednictwem aplikacji innej firmy, takiej jak sklep z aplikacjami, usługa logowania innej firmy lub portal społecznościowy, możemy zbierać informacje o użytkowniku z tej aplikacji innej firmy, którą użytkownik upublicznił za pośrednictwem ustawień prywatności. Informacje, które zbieramy za pośrednictwem tych usług, mogą obejmować imię i nazwisko, numer identyfikacyjny użytkownika, nazwę użytkownika, lokalizację, płeć, datę urodzenia, e-mail, zdjęcie profilowe oraz kontakty przechowywane w tych usługach. Używamy tych informacji w celu uzupełnienia informacji, które gromadzimy o użytkowniku, aby zapewnić mu bardziej adekwatne, bezpieczniejsze korzystanie z Usług oraz poprawić jakość Usług, analizy i reklamy.  Jeśli połączymy lub skojarzymy informacje z innych źródeł z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem Usług, będziemy traktować połączone informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w tym dane rejestracyjne, dane gości, informacje zbierane automatycznie oraz informacje z innych źródeł, do różnych celów biznesowych, w tym, aby:

Dostarczać usługi lub żądane informacje, takie jak:

 • Wypełniać naszą umowę z tobą;
 • Zarządzać informacjami i kontami;
 • Odpowiadać na pytania, uwagi i inne wnioski; oraz
 • Zapewnić dostęp do niektórych obszarów, funkcjonalności i funkcji naszych Usług.

Analizować i ulepszać nasze Usługi zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, takimi jak:

 • Prowadzić działania w dziedzinach marketingu, badań rynku i rozwoju biznesu, w tym segmentacji użytkowników na konkretne kategorie;
 • Wspierać wewnętrzne cele administracyjne, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji oraz zapobieganie oszustwom, a także zapewnienie wewnętrznej kontroli jakości i bezpieczeństwa;
 • Dokonywać pomiaru zainteresowania i zaangażowania w nasze Usługi;
 • Opracowywać nowe produkty i usługi;
 • Uwierzytelniać i weryfikować indywidualne tożsamości;
 • Rejestrować, kto ma dostęp do różnych części naszych usług i dokonywać zmian w nich oraz przeprowadzać audyty;
 • Komunikować się z tobą na temat twojego konta, aktywności w naszych usługach i zmian w Polityce Prywatności;
 • Zapobiegać i ścigać potencjalnie zabronione lub nielegalne działania;
 • Egzekwować nasze umowy; oraz
 • Przestrzegać naszych zobowiązań prawnych.

Marketing naszych produktów i usług. Używamy twoich danych osobowych w celu dostosowania i dostarczenia treści i reklam, w tym w celu określenia twoich zainteresowań oraz wybrania treści i reklam, które mają być ci dostarczone w oparciu o twoje zainteresowania.

Zgoda. Możemy wykorzystywać dane osobowe do innych celów, które są ci wyraźnie przedstawione w momencie przekazywania danych osobowych lub za twoją zgodą.

Wykorzystanie informacji niezidentyfikowanych i zagregowanych. Możemy korzystać z danych osobowych i innych danych o użytkowniku w celu stworzenia niezidentyfikowanych i/lub zagregowanych informacji, takich jak niezidentyfikowane informacje demograficzne, niezidentyfikowane informacje o lokalizacji, informacje o urządzeniu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług, lub inne tworzone przez nas analizy. Informacje niezidentyfikowane i/lub zagregowane nie są danymi osobowymi, a my możemy wykorzystywać i ujawniać takie informacje na wiele sposobów, w tym do celów badawczych, analiz wewnętrznych, statystycznych i wszelkich innych prawnie dopuszczalnych celów.

Podziel się zawartością z przyjaciółmi lub znajomymi. Nasze Usługi mogą oferować różne narzędzia i funkcjonalności. Na przykład, możemy pozwolić Ci na przekazywanie informacji o twoich znajomych za pośrednictwem naszych usług polecających. Nasze usługi polecające mogą umożliwiać użytkownikowi przekazywanie lub udostępnianie określonych treści znajomemu lub współpracownikowi, np. wiadomości e-mail z zaproszeniem znajomego do korzystania z naszych Usług.

Jak korzystamy z technologii automatycznego gromadzenia danych. Zarówno my, jak i strony trzecie, które dostarczają treści, reklamy lub inne funkcje Usług, możemy używać ciasteczek, znaczników pikselowych, lokalnych pamięci masowych i innych technologii (“Technologie”) w celu automatycznego gromadzenia informacji za pośrednictwem Usług. Nasze zastosowania tych Technologii dzielą się na następujące ogólne kategorie:

 • Operacyjnie konieczne. Obejmuje to technologie umożliwiające dostęp do naszych Usług, aplikacji i narzędzi, które są niezbędne do identyfikacji nieprawidłowego zachowania witryny, zapobiegania nieuczciwej działalności i poprawy bezpieczeństwa lub które umożliwiają korzystanie z naszych funkcji;
 • Związane z wydajnością. Możemy wykorzystywać Technologie do oceny wydajności naszych Usług, w tym w ramach działań analitycznych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Usług;
 • Związane z funkcjonalnościami. Możemy korzystać z Technologii, które umożliwiają nam oferowanie użytkownikom zwiększonej funkcjonalności podczas uzyskiwania dostępu do naszych Usług lub korzystania z nich. Może to obejmować identyfikację Użytkownika podczas logowania się do naszych Usług lub śledzenie jego określonych preferencji, zainteresowań lub oglądanych w przeszłości pozycji; oraz
 • Reklama lub targetowanie powiązane. Możemy korzystać z technologii własnych lub technologii stron trzecich w celu dostarczania treści, w tym reklam związanych z zainteresowaniami użytkownika, w ramach naszych Usług lub witryn stron trzecich.

Cross-Device Tracking. Twoja aktywność przeglądania może być śledzona na różnych stronach internetowych i różnych urządzeniach lub aplikacjach. Na przykład, możemy spróbować dopasować aktywność przeglądania na urządzeniu przenośnym do aktywności przeglądania na laptopie. W tym celu nasi partnerzy technologiczni mogą udostępniać dane, takie jak wzorce przeglądania, geolokalizacja i identyfikatory urządzeń, i będą dopasowywać informacje o przeglądarce i urządzeniach, które wydają się być używane przez tę samą osobę.

UJAWNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU STRONOM TRZECIM

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie, nie udostępniamy, nie ujawniamy ani nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika.

Dostawcy usług. Możemy dzielić się wszelkimi zebranymi o użytkowniku danymi osobowymi z zewnętrznymi dostawcami usług. Kategorie dostawców usług, którym powierzamy dane osobowe, obejmują również dostawców usług dla: (i) świadczenia Usług; (ii) dostarczania informacji, produktów i innych usług, o które proszą Użytkownicy; (iii) marketingu i reklamy; (iv) płatności i przetwarzania transakcji; (v) działań związanych z obsługą klienta; oraz (vi) świadczenia usług informatycznych i powiązanych.

Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać dane osobowe partnerom biznesowym, z którymi wspólnie oferujemy produkty lub usługi. W takich przypadkach wraz z naszą nazwą pojawi się nazwa naszego partnera biznesowego.

Podmioty powiązane. Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym z nami.

Usługi stron trzecich. Usługi mogą zawierać odnośniki do stron internetowych lub usług stron trzecich. Praktyki ochrony prywatności takich stron trzecich nie są regulowane przez niniejszą Politykę Prywatności. Zachęcamy do zapoznawania się z polityką prywatności takich stron internetowych  i usług stron trzecich w celu zrozumienia ich praktyk.

Jeśli użytkownik łączy się z usługami stron trzecich (takimi jak Facebook, Twitter lub innymi aplikacjami stron trzecich) za pośrednictwem Usług lub w inny sposób łączy swoje konto z usługami stron trzecich, użytkownik zwraca się do nas z prośbą i upoważnia nas do udostępniania lub udzielania dostępu do informacji w jego imieniu (takich jak nazwa użytkownika, fakt, że połączenie pochodzi z Usług oraz inne istotne informacje dotyczące użytkowania i diagnostyki) z takimi stronami trzecimi. Możemy również wysyłać informacje o Twoich działaniach w ramach Usług do takich osób trzecich. Na przykład, możemy udostępniać informacje twórcom aplikacji, twórcom gier i wydawcom gier w celu ułatwienia zakupu i nagradzania w formie towarów cyfrowych, takich jak gry i przedmioty w grze.

Partnerzy reklamowi. Za pośrednictwem naszych Usług możemy zezwolić zewnętrznym partnerom reklamowym na ustawianie Technologii i innych narzędzi śledzących w celu zbierania informacji dotyczących Twojej aktywności i Twojego urządzenia (np. adres IP, identyfikatory plików cookie, odwiedzone strony, lokalizacja, pora dnia). Ci partnerzy reklamowi mogą wykorzystywać te informacje (i podobne informacje zebrane z innych stron internetowych) w celu dostarczania ci targetowanych reklam, gdy odwiedzacie usługi stron trzecich w ich sieciach. Praktyka ta jest powszechnie określana jako “reklama oparta na zainteresowaniach” lub “reklama spersonalizowana”. Na przykład, możemy korzystać z Technologii od platform dostawców (znanych również jako SSP), takich jak Google ADX, który używa ciasteczek do zbierania informacji o historii przeglądania stron internetowych do celów reklamowych.  Możemy również korzystać z Technologii pochodzących z Platformy Zarządzania danymi Salesforce (“DMP”, wcześniej znanej jako “Krux”) w celu gromadzenia informacji do celów segmentacji w oparciu o analizę interakcji użytkownika z Usługami.

API i zestawy do tworzenia oprogramowania. W ramach funkcjonalności naszych Usług możemy korzystać z zewnętrznych interfejsów API i zestawów do tworzenia oprogramowania (“SDK”). API i SDK mogą zezwolić stronom trzecim, w tym partnerom reklamowym, na zbieranie danych osobowych użytkownika w celu dostarczenia treści, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z API i SDK, prosimy o kontakt zgodnie z poniższym opisem.

Ujawnienie informacji w celu ochrony Spółki lub innych. Możemy uzyskać dostęp, zachować i ujawnić wszelkie informacje, które przechowujemy w związku z użytkownikiem, stronom zewnętrznym, jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane lub stosowne, aby: (i) stosować się do wniosków organów ścigania lub bezpieczeństwa narodowego i postępowania sądowego, takich jak nakaz sądowy lub wezwanie sądowe; (ii) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo użytkownika, Spółki lub innych osób; (iii) egzekwować zasady lub umowy Spółki; (iv) pobierać należne nam kwoty; lub (v) pomagać w dochodzeniu i ściganiu podejrzanych lub faktycznych nielegalnych działań.

Ujawnienie informacji w przypadku fuzji, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia aktywów. Jeżeli będziemy zaangażowani w fuzję, przejęcie, finansowanie badania due diligence, reorganizację, upadłość, zarząd komisaryczny, zakup lub sprzedaż aktywów, lub przeniesienie usług do innego dostawcy, wówczas informacje o użytkowniku mogą zostać sprzedane lub przeniesione w ramach takiej transakcji, zgodnie z prawem i/lub umową.

TWOJE WYBORY

Ogólne

Użytkownik może mieć prawo do sprzeciwu lub rezygnacji z niektórych sposobów wykorzystania jego danych osobowych, jak opisano szczegółowo poniżej.

Komunikacja mailowa

Jeśli otrzymasz od nas niechcianą wiadomość e-mail, możesz skorzystać z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole wiadomości, aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w przyszłości. Pamiętaj, że nadal będziesz otrzymywać wiadomości e-mail związane z transakcjami dotyczącymi zamówionych produktów lub usług. Możemy również wysyłać użytkownikowi pewne niemające charakteru promocyjnego informacje dotyczące nas i naszych Usług, a użytkownik nie będzie mógł zrezygnować z tych informacji (np. informacje dotyczące Usług lub aktualizacji naszych Warunków lub niniejszej Polityki prywatności).

Urządzenia mobilne

Możemy wysyłać Ci powiadomienia typu “push” za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu komunikacji, zmieniając ustawienia w swoim urządzeniu mobilnym. Za zgodą użytkownika możemy również zbierać dokładne informacje o lokalizacji, jeśli użytkownik korzysta z naszych aplikacji mobilnych. Użytkownik może zrezygnować z tego zbierania danych, zmieniając ustawienia w swoim urządzeniu mobilnym.

“Nie śledzić”

Nie śledzić (“DNT”) jest preferencją prywatności, którą użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych. Należy pamiętać, że nie odpowiadamy na sygnały DNT lub podobne mechanizmy przekazywane przez przeglądarki internetowe, ani też ich nie respektujemy.

Ciasteczka i reklama oparta na zainteresowaniach

Użytkownik może zatrzymać lub ograniczyć umieszczanie Technologii w urządzeniu lub usunąć je, dostosowując swoje preferencje, tak jak pozwala na to przeglądarka lub urządzenie. Należy pamiętać, że klauzule opt-out oparte na plikach cookie nie są skuteczne w przypadku aplikacji mobilnych. Użytkownik może jednak zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w niektórych aplikacjach mobilnych, postępując zgodnie z instrukcjami dla systemów Android i iOS.

Branża reklamowa online oferuje również strony internetowe, z których można zrezygnować z otrzymywania targetowanych reklam od partnerów danych i innych partnerów reklamowych, którzy uczestniczą w programach samoregulacyjnych. Możesz uzyskać dostęp do tych stron internetowych i dowiedzieć się więcej na temat targetowanej reklamy oraz wyboru i prywatności konsumentów pod adresem www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, http://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/choices/ i www.aboutads.info/choices/.

Należy pamiętać, że w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu należy dokonać rezygnacji oddzielnie.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Z zastrzeżeniem praw użytkownika opisanych poniżej, przechowujemy otrzymane dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności tak długo, jak długo użytkownik korzysta z naszych Usług lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu(ów), dla którego(ych) zostały one zebrane, świadczenia naszych Usług, rozstrzygania sporów, ustanawiania obrony prawnej, przeprowadzania audytów, realizacji uzasadnionych celów biznesowych, egzekwowania naszych umów i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Informacje te są przechowywane przez nas w Stanach Zjednoczonych.

Możemy również przekazywać zebrane o użytkowniku dane osobowe podmiotom zewnętrznym lub członkom naszej grupy przedsiębiorstw w związku z powyższymi celami. Podejmiemy odpowiednie środki w celu zapewnienia, że odbiorca odpowiednio chroni twoje dane osobowe.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI

Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności traktowania informacji o użytkownikach. Niestety, żaden system nie jest w 100% bezpieczny, a my nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które nam podajesz. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione ujawnienie informacji.

Korzystając z Usług lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik zgadza się, że możemy komunikować się z nim drogą elektroniczną w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i kwestii administracyjnych związanych z korzystaniem z Usług. Jeśli dowiemy się o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, możemy spróbować powiadomić o tym Użytkownika drogą elektroniczną, zamieszczając powiadomienie w Usługach, pocztą lub wysyłając wiadomość e-mail do Użytkownika.

INFORMACJE NA TEMAT DZIECI

Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia (dotyczy to użytkowników znajdujących się w Kalifornii i EOG z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) lub 13 (dotyczy użytkowników znajdujących się w pozostałej części świata), a my świadomie nie zbieramy danych osobowych od dzieci.  Jeśli użytkownik dowie się, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe bez jego zgody, może skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe dziecka zostały zebrane z naruszeniem obowiązującego prawa, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu ich usunięcia.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu, według własnego uznania, możemy dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, powiadomimy o tym Użytkownika zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Użytkownik rozumie i zgadza się, że uznaje się, iż zaakceptował zaktualizowaną Politykę Prywatności, jeśli będzie nadal korzystać z Usług po wejściu w życie nowej Polityki Prywatności.

DODATKOWE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO MIESZKAŃCÓW EOG I UK

Jakie jest nasze uzasadnienie dla przetwarzania danych osobowych?

Zgodnie z europejskimi i brytyjskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, musimy zapewnić, że przetwarzamy dane osobowe użytkowników w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Oznacza to, że musimy dysponować “podstawą prawną” dla każdego z naszych działań w zakresie przetwarzania danych, w przypadku gdy odnoszą się one do danych osobowych osoby fizycznej w ramach EOG. Te podstawy obejmują:

 • Zgodę – możemy zdecydować się na uzyskanie twojej konkretnej, dobrowolnie wyrażonej zgody na jedną lub więcej czynności przetwarzania;
 • Obowiązek prawny – być może będziemy musieli przetwarzać twoje dane, gdy będzie to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, którym podlegamy;
 • Realizacja umowy – możemy przetwarzać twoje dane, jeśli zawieramy z tobą umowę lub podejmujemy działania przygotowawcze w tym celu;
 • Uzasadnione interesy – możemy przetwarzać twoje dane osobowe, jeżeli uważamy, że mamy w tym uzasadniony interes, i przeanalizowaliśmy to oraz ustaliliśmy, że nasze interesy nie są unieważnione wobec wpływu na twoje prawa i wolności wynikające z przepisów o ochronie danych.

Opieramy się na tych podstawach prawnych na różne sposoby i w odniesieniu do różnych rodzajów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zgoda

Partnerzy, w przypadku których prosimy o zgodę, wymienieni są na naszej Liście Sprzedawców. Jeśli chcesz zmienić swoją zgodę, skorzystaj z funkcji „wyczyść pliki cookie” w swojej przeglądarce (oznacza to, że przy kolejnej wizycie na naszej stronie poprosimy cię o zgodę).

Uzasadnione interesy

Uważamy, że wykorzystanie przez nas innych danych osobowych użytkownika opisanych w niniejszym dokumencie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, które są następujące:

 1. Aby prowadzić, poszerzać i rozwijać naszą działalność;
 2. Do obsługi Usług;
 3. Do celów marketingu, badań rynkowych i rozwoju biznesu; oraz
 4. Do wewnętrznych celów administracyjnych.

Jeżeli przy wykorzystywaniu twoich danych osobowych będziemy polegać na naszych lub innych uzasadnionych interesach, przeprowadzimy test bilansujący, aby upewnić się, że nasze (lub innych) uzasadnione interesy nie są unieważnione przez twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony. Możesz zapytać nas o informacje na temat tego testu bilansującego, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Przetwarzamy twoje dane osobowe zebrane poprzez wykorzystanie niezbędnych z operacyjnego punktu widzenia, związanych z wydajnością oraz związanych z funkcjonalnością ciasteczek (jak opisano powyżej), w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Polegamy również na uzasadnionych interesach w zakresie wykorzystywania danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia mu dostępu do Usług oraz upewnienia się, że działają one prawidłowo, a także w celu prowadzenia rejestru osób mających dostęp do poszczególnych części naszych Usług i wprowadzających do nich zmiany.

Twoje prawa do prywatności

Mieszkańcy EOG i Zjednoczonego Królestwa mają prawo do:

Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi. Prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się tutaj przy składaniu tego wniosku: Pobierania swoich danych.

Wnoszenia o poprawienie swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Wnioskowania o usunięcie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych prawem. Prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się tutaj przy składaniu tego wniosku: Prawo do usunięcia.

Rezygnacja z wszelkiej komunikacji marketingowej, którą my (lub jakakolwiek strona trzecia, której ujawniliśmy twoje dane osobowe za twoją zgodą) możemy wysłać do ciebie.

Jeśli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skorzystaj ze wskazanych formularzy lub linków, w odpowiednich przypadkach, lub w inny sposób napisz do nas na adres support@fandom.com. Wnioski takie będziemy rozpatrywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby chronić twoją prywatność, możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania twojej tożsamości przed spełnieniem twojej prośby.

W celach bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, zachowujemy pełny adres IP dla użytkowników znajdujących się na terenie EOG przez okres do 12 miesięcy.

Ponadto przechowujemy kopię wniosków złożonych do nas w celu wywiązania się z własnego prawnego obowiązku prowadzenia rejestrów przetwarzania danych. Proszę również pamiętać, że niektóre informacje, takie jak adres IP (jeśli edytujesz, nie będąc zalogowanym) oraz wszelki publiczny wkład na stronach społeczności Fandom jest z założenia archiwizowany i wyświetlany bezterminowo; przejrzystość każdego wpisu i historii edycji jest kluczowa dla skuteczności i wiarygodności. Ponadto, nasze procesy dezidentyfikacji nie mogą zapewnić pełnej lub kompleksowej dezidentyfikacji wszystkich treści lub informacji zamieszczonych w naszych Usługach związanych z twoją poprzednią nazwą użytkownika. Jeśli twoja prośba zostanie przyjęta, zmiana nazwy nastąpi tylko w automatycznie generowanych dziennikach (np. historiach stron) w powiązaniu z zamieszczoną przez ciebie treścią. Zmiana nazwy nie spowoduje usunięcia wzmianek o wcześniejszej nazwie użytkownika przez osoby trzecie.

W EOG lub w Wielkiej Brytanii można również złożyć skargę do naszego organu nadzorczego w sprawach dotyczących ochrony danych (na przykład do brytyjskiego biura pełnomocnika ds. informacji) lub zwrócić się o środki prawne do lokalnych sądów, jeśli uważasz, że twoje prawa zostały naruszone.

DODATKOWE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO MIESZKAŃCÓW KALIFORNII

Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (“CCPA“), mieszkańcy Kalifornii mają pewne prawa związane z naszym gromadzeniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem ich danych osobowych.

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo do:

Dowiadywania się o danych osobowych na twój temat, które zebraliśmy, ujawniliśmy lub sprzedaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, po sprawdzeniu twojej tożsamości.  Ponadto, w niektórych przypadkach użytkownik może mieć prawo do otrzymywania lub przekazywania swoich danych osobowych w formie elektronicznej innej osobie. Prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się tutaj przy składaniu tego wniosku: Chcę pobrać kopię moich danych osobowych.

Wnioskowania o usunięcie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych prawem. Prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się tutaj przy składaniu tego wniosku: Usuwania swoich danych osobowych.

Rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych osobom trzecim. Aby zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych, proszę kliknąć tutaj.

Nie bycia dyskryminowanym przez nas za korzystanie z prawa do prywatności.

Jeśli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skorzystaj ze wskazanych formularzy lub linków, w odpowiednich przypadkach, lub w inny sposób napisz do nas na adres support@fandom.com. Wnioski takie będziemy rozpatrywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby chronić twoją prywatność, możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania twojej tożsamości przed spełnieniem twojej prośby.

Na poniższym wykresie identyfikujemy każdą kategorię danych osobowych, które zebraliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Dla każdej kategorii danych osobowych, które zebraliśmy, identyfikujemy również źródło/źródła, z których informacje zostały zebrane. Zebraliśmy dane osobowe w następujących celach biznesowych lub handlowych: (1) w celu świadczenia i doskonalenia Usług; (2) dla celów marketingowych; (3) w celu zapobiegania oszustwom i w celach prawnych; (4) w celu zabezpieczenia Usług; oraz (5) dla celów audytu.

Kategoria danych osobowych  Kategoria źródła (źródeł)
Identyfikatory. Ty, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio poprzez Usługi.

Nasi partnerzy biznesowi, spółki powiązane, usługi stron trzecich i partnerzy reklamowi.

Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Ty, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio poprzez Usługi.

Nasi partnerzy biznesowi, spółki powiązane, usługi stron trzecich i partnerzy reklamowi.

Charakterystyka klasyfikacji chronionej na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego. Ty, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio poprzez Usługi.

Nasi partnerzy biznesowi, spółki powiązane, usługi stron trzecich i partnerzy reklamowi.

Informacje handlowe. Ty, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio poprzez Usługi.

Nasi partnerzy biznesowi, spółki powiązane, usługi stron trzecich i partnerzy reklamowi.

Internet lub inna elektroniczna działalność sieciowa. Ty, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio poprzez Usługi.

Nasi partnerzy biznesowi, spółki powiązane, usługi stron trzecich i partnerzy reklamowi.

Dane geolokalizacyjne. Ty, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio poprzez Usługi.

Nasi partnerzy biznesowi, spółki powiązane, usługi stron trzecich i partnerzy reklamowi.

Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem. Ty, bezpośrednio.
Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych w celu stworzenia profilu konsumenta. Ty, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio poprzez Usługi.

Nasi partnerzy biznesowi, spółki powiązane, usługi stron trzecich i partnerzy reklamowi.

Dla celów CCPA, Fandom sprzedał lub ujawnił następujące kategorie danych osobowych konsumentów w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

 • Identyfikatory.
 • Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).
 • Charakterystyka klasyfikacji chronionej na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego.
 • Informacje handlowe.
 • Internet lub inna elektroniczna działalność sieciowa.
 • Dane geolokalizacyjne.
 • Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych w celu stworzenia profilu konsumenta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem:

Wade Warren, inspektor ochrony danych osobowych

c/o Fandom, Inc.

130 Sutter Street, 4th Floor

San Francisco, CA 94104

Email: DPO@fandom.com

Telefon: (415) 980-5647

 

Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące naszej strony internetowej, skontaktuj się z nami pod adresem:

Adres: 130 Sutter Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94104

Email: support@fandom.com

Telefon: (415) 762-0780