PROSZĘ PRZECZYTAĆ I ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI UŻYTKOWANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Data ostatniej aktualizacji: 22 maja 2018

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Niniejsze zasady użytkowania mają zastosowanie na naszych stronach internetowych fandom.com, wikia.com oraz wikia.org (oraz do wszystkich ich subdomen), jak również do naszych aplikacji mobilnych pod markami FANDOM oraz Wikia (zwane łącznie „Serwisem” oraz „Stroną”), obsługiwanych przez Wikia, Inc. („Spółkę”). Jesteśmy firmą zarejestrowaną w stanie Delaware, Stany Zjednoczone (numer C2935209), z siedzibą rejestrową pod adresem 360 3rd Street, Suite 750, San Francisco, CA 94107.

Niniejsze Zasady Użytkowania opisują zasady korzystania z naszej Strony.

W celu skontaktowania się z nami, prześlij e-mail na adres support@fandom.com.

Korzystanie z naszej strony jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad Użytkowania

Poprzez odwiedziny lub korzystanie z Serwisu poświadczasz, że przeczytałeś(-aś), rozumiesz i zgadzasz się, aby obowiązywały cię postanowienia niniejszych Zasad Użytkowania („Zasady Użytkowania” lub „Umowa”), niezależnie od tego czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem FANDOMU. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Zasad Użytkowania, nie możesz korzystać z naszej Strony. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych warunków w celu późniejszego odniesienia.

Zauważ, że zgodnie z naszą Polityką prywatności, w przypadku mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem Marketingowych plików Cookie (zgodnie z definicją zawartą w naszej Polityce prywatności) i (tylko) w tym przypadku wymagamy wyraźnego jednoznacznego wyrażenia zgody. Twoje wyrażenie zgody na niniejsze Zasady użytkowania nie oznacza zgody na przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem Marketingowych plików Cookie – jest to odrębna zgoda, którą mieszkańcy EOG muszą wyrazić zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Niniejsze Zasady Użytkowania zawierają odniesienia do następujących dodatkowych warunków, które mają również zastosowanie do korzystania ze Strony:

Możemy wprowadzać zmiany w naszym Serwisie

Od czasu do czasu możemy aktualizować i zmieniać nasz Serwis w celu odzwierciedlenia zmian w naszych produktach, potrzebach użytkowników i naszych priorytetach biznesowych. Postaramy się informować z rozsądznym wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach.

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy

Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania sekcji tej Umowy w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby określić, czy nastąpiły zmiany w niniejszych Zasadach użytkowania i aby dokonać przeglądu takich zmian.

UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI UŻYTKOWANIA, JAKO ŻE ZAWIERAJĄ ONE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE WYŁĄCZNIE, OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA, A TAKŻE ZASADY DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW.

Kiedy obowiązują niniejsze Zasady Użytkowania

Niniejsze Zasady Użytkowania dotyczą zarówno zarejestrowanych użytkowników, jak i niezarejestrowanych. Aby korzystać z Serwisu, musisz zaakceptować niniejsze Zasady Użytkowania. Możesz to zrobić poprzez (a) rejestrację w Serwisie i/lub Spółce lub (b) korzystanie z Serwisu. Potwierdzasz, że jesteś w wieku umożliwiającym zawarcie wiążącej umowy ze Spółką, jesteś emancypowanym nieletnim lub masz zgodę opiekuna prawnego i pełne prawo do wyrażenia zgody na Zasady Użytkowania. W każdym razie, potwierdzasz, że masz 16 lat lub więcej (dotyczy użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) lub 13 lat lub więcej (dotyczy użytkowników z całego świata, w tym Wielkiej Brytanii) i przyjmujesz do wiadomości, że Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej tego wieku, stosownie do kraju obowiązywania. Nie możesz korzystać z Serwisu i możesz nie wyrażać zgody na Zasady Użytkowania, jeśli z nakazu prawa nie możesz korzystać z Serwisu lub wyrazić zgody na Zasady Użytkowania.

Członkostwo

Aby korzystać z niektórych części Serwisu (opisanych bardziej szczegółowo w naszej Polityce prywatności), musisz najpierw zarejestrować się w Serwisie. Nie wolno ci zarejestrować się w celu uzyskania członkostwa w Serwisie, jeśli jest to zabronione przez prawo. Ponadto Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników, którzy:

 • w EOG (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii), mają 16 lat lub więcej
 • lub w pozostałej części świata (w tym w Wielkiej Brytanii), mają 13 lat lub więcej.

Każda rejestracja dokonywana przez osoby poniżej tego wieku w odpowiednich jurysdykcjach jest nieautoryzowana, nie jest licencjonowana i narusza postanowienia niniejszej Umowy. Rejestrując się w Serwisie, oświadczasz i gwarantujesz, że spełniasz wymagania wieku określone powyżej oraz że zgadzasz się na i będziesz przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy.

Musisz przechowywać dane swojego konta w bezpieczny sposób

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować i otrzymasz od nas lub utworzysz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować te informacje jako poufne. Użytkownik nie może ujawniać go żadnym stronom trzecim, oraz zgadza się dbać o bezpieczeństwo swojego hasła i danych identyfikacyjnych, jak i w pełni ponosi odpowiedzialność za korzystanie z konta i wszelkie działania podejmowane przy użyciu konta.

Spółka może zamknąć twoje konto, usunąć profil oraz jakąkolwiek zawartość i informacje opublikowane przez ciebie na stronach Serwisu i/lub zakazać korzystania lub dostępu do Serwisu z dowolnego powodu lub bez powodu, w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez powiadomienia.

Znaki towarowe

Słowo WIKIA jest zastrzeżonym znakiem towarowym Spółki w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Znaki handlowe Spółki nie mogą być wykorzystywane, włączając w to bycie częścią innych znaków handlowych i/lub nazw domen, w powiązaniu z innym produktem lub serwisem w sposób, który może powodować nieporozumienie. Nie mogą być także kopiowane, imitowane, wykorzystywane, w całości lub części, bez wcześniejszej, pisemnej zgody Spółki.

Publikacja treści w Serwisie a prawa autorskie

Istnieją różne zasady dotyczące Treści, które są przesyłane do społeczności FANDOMU, do Treści Własnych Spółki oraz do wkładu w nasze dyskusje i fora na czacie, z których każda jest opisana poniżej.

We wszystkich przypadkach ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, w tym między innymi zdjęcia, informacje w profilach, wiadomości, komentarze i inne treści („Treści”), które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz (zwane dalej „przesyłaniem”) na bądź za pośrednictwem Strony lub przekazujesz albo udostępniasz innym użytkownikom. Nie jest dozwolone publikowanie na Stronie Treści, których nie jesteś autorem lub nie masz zgody na ich publikację. Użytkownik nie może przesyłać Treści, które nie są zgodne z licencją używaną przez daną część Strony, do której przesyłane są Treści. Użytkownik rozumie i zgadza się, że inni mogą, ale nie mają obowiązku, edytować, kasować lub usuwać (bez powiadomienia) jakiekolwiek Treści ze Strony, z dowolnego powodu lub bez powodu. Użytkownik oświadcza również i gwarantuje, że jest właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, uprawnienia, zgody i zezwolenia umożliwiające Spółce kopiowanie, przechowywanie, publikowanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie Treści za pośrednictwem Strony, zgodnie z zasadami licencji, które mają zastosowanie do danych Treści (na przykład, dodawanie przez ciebie tekstów do społeczności FANDOM podlega warunkom licencjonowania określonym w Licencjonowaniu).

Serwis nie jest i nie będzie służyć jako archiwum. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej innej osoby za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie twoich Treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność na własny koszt i wydatek związane z tworzeniem kopii zapasowych i zastępowaniem wszelkich Treści publikowanych lub przechowywanych na Stronie lub dostarczanych nam.

Treści, które zostały przesłane do społeczności FANDOM

The license rules for text that is submitted to particular FANDOM communities or wikis are set forth at Warunki licencyjne. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać ze społeczności w jakikolwiek sposób, który jest sprzeczny z Zasadami tworzenia społeczności, obecnie znajdującymi się na stronie Zasady_tworzenia_społeczności, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane. Użytkownik zgadza się również nie wykorzystywać społeczności w sposób niezgodny z Wytycznymi społeczności FANDOMU na stronie http://spolecznosc.wikia.com/wiki/Wytyczne_społeczności_FANDOMU, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane.

Treści Własne Spółki

Artykuły i treści, które pojawiają się na fandom.com lub subdomenach FANDOM, takich jak (łącznie „Witryna z Treściami Własnymi”), które zostały utworzone przez Spółkę lub jednego z jej współpracowników lub licencjodawców, stanowią wyłączną własność Spółki oraz jej licencjodawcy („Treści Własne Spółki”) i są chronione prawem autorskim oraz prawami i traktatami własności intelektualnej, a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone. Treści Własne Spółki obejmują treści wizualne, takie jak filmy, zdjęcia, muzykę, grafiki i logotypy. Treści takie mogą być dostępne za pośrednictwem odtwarzacza umieszczonego na Stronie, który stanowi link do i odtwarza treści hostowane na innych stronach lub serwisach („Odtwarzacz multimedialny”).

O ile nie jest to wyraźnie przewidziane w niniejszym dokumencie, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być uznane za stworzenie licencji na Treści Własne Spółki, i zobowiązujesz się nie sprzedawać, udzielać licencji, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, powielać, transmitować, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych do Treści Własnych Spółki. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Spółka udziela licencji na użytkowanie Treści Własnych Spółki wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Spółka może wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu. Korzystanie z Treści Własnych Spółki do jakichkolwiek celów, które nie zostały jednoznacznie dopuszczone na mocy niniejszej Umowy, jest surowo zabronione.

Możemy umożliwić osobom trzecim (w tym członkom społeczności), składanie wniosku o dostarczenie autentycznych treści, który to wniosek Spółka może zatwierdzić lub odrzucić według własnego uznania. W przypadku, gdy taka oryginalna treść zostanie zaakceptowana przez Spółkę, pojawi się ona na Witrynie z Treściami Własnymi i będzie podlegać zasadom dla Treści Własnych Spółki, które są określone powyżej, na które współpracownik może wyrazić zgodę w ramach procesu składania wniosku.

Spółka może również udostępniać linki do artykułów pochodzących z Witryny z Treściami Własnymi na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jak zostało to określone w sekcji „Postanowienia końcowe i ograniczenie odpowiedzialności” poniżej, ponieważ Spółka nie posiada kontroli nad takimi stronami internetowymi podmiotów trzecich, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dostępne na tych stronach.

Treści przesyłane na forum Dyskusji

Przesyłając Treści (w tym komentarze) na forum naszych dyskusji lub czatu, udzielasz nam bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieograniczonej, ogólnoświatowej licencji na reprodukcję, przygotowanie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie kopii, wykonywanie lub publiczne prezentowanie takich Treści (w tym komentarzy) w dowolnym medium i w dowolnym celu, w tym w celach komercyjnych oraz upoważniasz innych do robienia tego. Zgadzasz się, że masz prawo do przesyłania wszelkich Treści (w tym komentarzy), które publikujesz, oraz że Treści takie (w tym komentarze) nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani żadnych innych osobistych lub zastrzeżonych praw innych stron.

Postępowanie użytkownika

Użytkownik zgadza się nie korzystać z Serwisu, aby:

 • znieważać, prześladować, grozić i zastraszać innych użytkowników FANDOMU;
 • publikować lub przekazywać treści obscenicznych, pornograficznych, obraźliwych, bluźnierczych, i innych, naruszających prawa i swobody innych, w tym także treści homofobicznych, rasistowskich, szerzących nienawiść na tle religijnym lub zachęcających do działań o charakterze kryminalnym;
 • próbować podszywać się pod innych użytkowników lub osoby;
 • publikować jakiekolwiek nielegalne i nieuprawnione treści lub wykorzystywać Serwis w nielegalnych i nieuprawnionych celach;
 • umieszczać lub przesyłać jakichkolwiek komunikaty ani nie nakłaniać z zamiarem lub w celu pozyskania hasła, konta lub prywatnych informacji od dowolnego użytkownika FANDOMU;
 • publikować, przesyłać, przekazywać, dzielić się lub przechowywać niechciane i nieproszone reklamy, oferty handlowe, „spam” i jakikolwiek inny rodzaj niechcianego nagabywania;
 • nakłaniać do dzielenia się prywatnymi danymi użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat;
 • łamać jakiekolwiek lokalne prawa (włączając w to, ale nie ograniczając się do praw dotyczących własności intelektualnej, czy zachowania i dopuszczalnych treści w Internecie);
 • publikować reklam lub ofert biznesowych;
 • za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych (na przykład w odniesieniu do tekstu, który jest przekazywany do określonych społeczności FANDOM zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://fandom.wikia.com/pl/Licencja, nie wolno (i) modyfikować, publikować, przesyłać, reprodukować, tworzyć dzieł pochodnych z, rozprowadzać, wykonywać, adaptować, agregować, sprzedawać, przenosić lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać dowolnych Treści, w całości lub w części, ani (ii) używać dowolnego robota, pająka, wyszukiwarki i/lub aplikacji do pozyskiwania lub innego urządzenia służącego do zbierania, wydobywania, pobierania lub indeksowania dowolnej części Treści;
 • używać któregokolwiek Odtwarzacza multimedialnego do celów innych niż niekomercyjne, osobiste użycie i oglądanie odpowiednich Treści;
 • próbować modyfikować, ulepszać, edytować, tłumaczyć, adaptować, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, rozbierać lub tworzyć dzieła pochodne w oparciu o dowolny Odtwarzacz multimedialny;
 • lub próbować udzielać licencji, przesyłać, przekazywać lub przypisać dowolnemu podmiotowi trzeciemu prawa do używania lub pokazywania dowolnego Odtwarzacza multimedialnego, w tym do wprowadzania na rynek, promowania, wyświetlania, redystrybucji lub ponownego przesyłania dowolnego Odtwarzacza multimedialnego.

Ponadto zgadzasz się, że:

 • będziesz wykorzystywać Serwis tylko w sposób zgodny z tymi Zasadami Użytkowania i w zgodzie z obowiązującym prawem;
 • zachowasz bezpieczeństwo jakichkolwiek hasła/haseł związanych z korzystaniem z Serwisu;
 • powiadomisz bezzwłocznie Spółkę w przypadku nieuprawnionego wykorzystania twojego konta;
 • nie będziesz blokować, usuwać lub w inny sposób celowo utrudniać prawidłowe funkcjonowanie i wyświetlanie reklam i/lub interfejsu użytkownika i funkcjonalności;
 • nie będziesz publikować, przesyłać, transmitować, wysyłać poprzez e-mail lub w inny sposób czynić dostępnymi materiałów zawierających wirusy komputerowe, pliki, programy i jakikolwiek inny kod zaprojektowany w celu zakłócenia, uniemożliwienia lub ograniczenia możliwości korzystania lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do oprogramowania, komputerów lub innych urządzeń telekomunikacyjnych;
 • nie będziesz publikować, przesyłać, transmitować, wysyłać poprzez e-mail lub w inny sposób czynić dostępnymi treści chronionych prawem autorskim, treści naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub jakiekolwiek inne prawa własności innych;
 • nie będziesz wykorzystywać żadnych robotów, pająków, skrobaków lub innych zautomatyzowanych środków dostępu do Strony w jakimkolwiek celu bez naszej pisemnej zgody;
 • nie będziesz podrabiać nagłówków, manipulować identyfikatorami źródła lub w jakikolwiek inny sposób próbować ukryć oryginalne źródło pochodzenia treści znajdujących się na stronach Serwisu.

Nie będziesz:

 • podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nakładać, według naszego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;
 • ingerować lub próbować ingerować w prawidłowe działanie Strony lub w jakiekolwiek działania prowadzone na Stronie
 • lub omijać jakichkolwiek środków, których możemy użyć w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do Strony, w tym nagłówki wykluczania robotów.

Roszczenia dotyczące naruszeń praw autorskich

W przypadku roszczeń dotyczących naruszeń praw autorskich, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas przedstawicielem obsługującym zawiadomienia o naruszeniu Digital Millennium Copyright Act („DMCA”):

Do: Copyright Agent Wikia, Inc. 360 Third Street Suite 750 San Francisco, CA 94107

Zobacz DMCA Request, aby znaleźć formularz z przewodnikiem, który pozwoli ci wypełnić wymagane elementy powiadomienia o naruszeniu ustawy DMCA. Możesz także skontaktować się z desygnowanym przedstawicielem poprzez copyright@wikia.com. W temacie wiadomości umieść zwrot „Claim of copyright infringement”. Dla jasności, do przedstawiciela ds. praw autorskich należy kierować wyłącznie zawiadomienia o naruszeniu DMCA.

Postanowienia końcowe i ograniczenie odpowiedzialności

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani zachowanie, zarówno online, jak i offline, jakiegokolwiek użytkownika Serwisu lub innych stron i usług, które mogą być wspomniane lub powiązane linkiem z Serwisem.

Ponieważ Spółka nie ma kontroli nad takimi stronami i usługami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron internetowych lub serwisów oraz nie wspiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały znajdujące się na lub dostępne z takich stron lub serwisów. Zachęcamy, aby być świadomym tego, kiedy opuszczasz Serwis, a także do zapoznawania się z warunkami ogólnymi oraz polityką prywatności każdej strony lub serwisu podmiotów trzecich, które odwiedzasz.

Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Serwisu, może być narażony na treści, które mogą okazać się obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzić zastrzeżenia i że w związku z tym użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko.

Serwis jest „takim, jaki jest” i „takim, jaki jest dostępny”. Spółka nie daje jakichkolwiek gwarancji, czy to własnych, czy narzuconych. Spółka nie może i nie gwarantuje jakichkolwiek efektów korzystania z Serwisu. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTA Z TEGO SERWISU NA WŁASNE RYZYKO i że Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, nawet jeżeli jest to możliwe do przewidzenia, powstałe w związku lub w ramach niniejszych Zasad użytkowania, w tym w związku z:

 • używaniem lub niemożnością korzystania z Serwisu;
 • wykorzystaniem lub poleganiem na jakiejkolwiek Treści wyświetlanej na naszej Stronie
 • lub korzystaniem z witryn stron trzecich połączonych z naszą Stroną.

W szczególności i bez ograniczeń, nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • utratę zysków, sprzedaży, biznesu lub dochodów;
 • przerwanie działalności;
 • utratę spodziewanych oszczędności;
 • utratę możliwości biznesowych, dobrej woli albo reputacji
 • lub wszelkie pośrednie albo wtórne straty bądź szkody.

Nie wyłączamy, ani nie ograniczamy, w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec ciebie, w sytuacji gdyby było to niezgodne z prawem.

Odszkodowania

Zwalniasz Spółkę, jej kierownictwo, pracowników, właścicieli, pośredników i użytkowników z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z twojego wykorzystywania Serwisu i ze znajdującej się w nim zawartości i innych materiałów. W żadnych okolicznościach Spółka, jej kierownictwo, pracownicy, właściciele, pośrednicy i użytkownicy nie są odpowiedzialni w stosunku do ciebie lub innego podmiotu za jakiekolwiek pośrednie, incydentalne, specjalne lub karne szkody, włączając w to utracone korzyści, dobre imię, czy inne straty, niezależnie czy namacalne, czy nie, wynikłe z korzystania z Serwisu i znajdujących się w nim Treści i innych materiałów, nawet jeśli Spółka była poinformowana lub w inny sposób uświadomiona o ryzyku zaistnienia takiej szkody. Odpowiedzialność spółki w stosunku do ciebie z jakiegokolwiek innego powodu, pomimo pozostałych opisanych tu zasad i niezależnie od formy, będzie w każdych okolicznościach ograniczona do kwoty wpłaconej przez ciebie korzystając z Serwisu, jeśli taka istnieje, jednak ograniczona do sumy nie większej niż sto dolarów amerykańskich. Uznajesz także, że w przypadku gdy nie wpłacono Spółce żadnej opłaty za korzystanie z Serwisu, masz jedynie tytuł do orzeczonej sądownie rekompensaty bez prawa do odszkodowania od Spółki, niezależnie od okoliczności.

PONADTO, SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, ŻE (A) TWOJE WYKORZYSTANIE SERWISU SPROSTA OCZEKIWANIOM, WŁASNYM LUB NARZUCONYM; (B) JAKIEKOLWIEK INFORMACJE POZYSKANE PRZEZ KORZYSTANIE Z SERWISU BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, PRECYZYJNE LUB WIARYGODNE; (C) BŁĘDY W FUNKCJONOWANIU I DZIAŁANIU SERWISU ZOSTANĄ POPRAWIONE.

Prawo właściwe, właściwość terytorialna i jurysdykcja

Prawo stanu Kalifornia, bez względu na zasady kolizyjne, regulują niniejsze Zasady użytkowania i wszelkie spory, które mogą powstać między tobą a Spółką lub którymkolwiek z naszych oddziałów. Oświadczasz, że nie rozpoczniesz jakiekolwiek procesu sądowego związanego z wykorzystywaniem przez ciebie Serwisu w jakimkolwiek sądzie innym niż federalne sądy Kalifornii i niniejszym zgadzasz się na zrzeczenie się uprawnień do powołania się na brak właściwej jurysdykcji i forum non conveniens w stosunku do właściwości terytorialnej i jurysdykcji sądów federalnych Kalifornii.

Inne zasady i warunki

Jeśli pomiędzy wersją oryginalną a jednym z dostępnych tłumaczeń występują różnice, wersja angielska ma pierwszeństwo.

W przypadku, gdy Spółka nie wykonuje, lub nie egzekwuje któregokolwiek z wymienionych w niniejszych Zasadach Użytkowania praw, środków, lub zasad nie jest równoznaczny ze zwolnieniem od ich przestrzegania w tym lub jakimkolwiek innym przypadku.

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, będzie uznana za usuniętą, ale nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszej Umowy.>